Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Phòng - Ban
Ban chính trị
TRƯỞNG BAN
Đại uý Nguyễn Hữu An

     - Cơ quan đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Nhà trường, chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ của cơ quan Chính trị cấp trên, sự quản lý điều hành trực tiếp của Ban Giám hiệu và các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị.

     - Tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu những nội dung, biện pháp tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị; hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra các nội dung công tác đảng, công tác chính trị trong Nhà trường.

     - Tổ chức giáo dục chính trị, pháp luật quản lý tư tưởng, nắm chắc tình hình chính trị nội bộ, có kế hoạch bồi dưỡng kịp thời.

- Hướng dẫn các cấp ủy chi bộ tiến hành các nội dung, biện pháp xây dựng  tổ chức đảng, cấp ủy chi bộ trong sạch vững mạnh.

     - Quản lý số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; đề xuất với Đảng ủy nội dung, biện pháp xây dựng, quản lý, sử dụng bồi dưỡng đào tạo nguồn; thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ theo phân cấp.

     - Phối hợp với cấp ủy, chính quyền các đoàn thể địa phương, cơ quan đơn vị có liên quan nơi đóng quân và địa bàn đơn vị hoạt động để thực hiện công tác dân vận, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh.

     - Hướng dẫn xây dựng các tổ chức quần chúng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở.

     - Tích cực chăm lo xây dựng môi trường văn hóa, lành mạnh nâng cao đời sống tinh thần, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.