Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Công tác Học sinh - Sinh viên
Phiếu đăng ký học nghề

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


  PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC NGHỀ

 Kính gửi: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5 – BQP

 1. Tên nghề đăng ký học         : ……………………………….
Trình độ:                      Sơ cấp            Trung cấp          Cao đẳng  

2. Họ và tên thí sinh : .…………………………….....................................……...

3. Ngày., tháng, năm sinh : ………………………...………..................……….

4. Nơi sinh: ………………………………………...……………….........……….

5. Dân tộc: ……………………………………….…..……………………...........

6. Giấy chứng minh nhân dân: …….....……….. Cấp ngày: …………….............

7. Hộ khẩu thường trú: (Ghi rõ số nhà, đường, thôn, xã (phường, huyện (quận), tỉnh )

………………………………………………………….....…………………………

8. Đã tốt nghiệp (hoàn thành):            THCS                            THPT

9. Thuộc đối tượng ưu tiên: (Ghi rõ đối tượng ưu tiên: BĐXN, con liệt sĩ, con thương binh):……………………………………………………………………………

10. Địa chỉ liên lạc  : ………...................................…………………….……………

11. Điện thoại liên lạc: …………………………….............................………………

          Tôi xin cam đoàn những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai sót tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy chế tuyển sinh học nghề hiện hành. Nếu được xét tuyển vào học tại trường, tôi xin chấp hành đúng mọi nội quy, quy định mà nhà trường ban hành

                                                      Ngày …… tháng …… năm 201……

                                                                         Thí sinh ký tên

Tải Phiếu đăng ký học nghề