Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Công tác Học sinh - Sinh viên
Đơn xin tiếp tục học nghề

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC

Kính gửi: - Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề số 5-Bộ Quốc phòng.

 

Tên tôi là:............................................ Sinh ngày:.......................................

Quê quán:....................................................................................................

Tr­ước đây tôi là HSSV của lớp:.......................... khoá...........................

Khoa:......................Nghề:...................................Mã SV:............................. 

Tôi đã đ­ược Nhà tr­ường cho phép nghỉ học tạm thời từ ngày..... tháng...... năm............

Lý do  ............................................................................................................

.........................................................................................................................

Nay tôi đã: ( đánh dấu x vào ô thích hợp)

o   Bình phục sức khỏe.

o    Khắc phục hoàn cảnh khó khăn

o   Có thể tiếp tục học.

Kính đề nghị Ban giám hiệu cho phép tôi được tiếp tục học tập để hoàn thành chương trình khóa học.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các qui định của Nhà trường trong suốt thời gian theo học.

 Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                    .........Ngày     tháng     năm ...........

                                                                                 Ng­ười làm đơn

 

 

                             XÁC NHẬN CỦA GIA ĐINH (HOẶC ĐỊA PHƯƠNG)

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 Ý KIẾN CỦA KHOA                                                             PHÒNG ĐÀO TẠO


TẢI MẪU ĐƠN VỀ TẠI ĐÂY