Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Hệ Cao Đẳng
Hàn (Cấp độ khu vực ASEAN)

 

Tên nghề:   Hàn

Mã nghề:   

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học/ mô-đun đào tạo: 42

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

 1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO


Phòng học lý thuyết chuyên môn Hàn

1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp

- Kiến thức.

+ Nắm vững các kiến thức cơ bản về công nghệ hàn để vận dụng một cách

sáng tạo vào việc tính toán kết cấu hàn, các vật liệu sử dụng trong nghề hàn, xác định chế độ hàn, thiết kế quy trình công nghệ hàn và các công việc khác của người thợ hàn.

- Kỹ năng.

+ Hàn các mối hàn và kết cấu hàn phức tạp chế tạo từ các vật liệu thường

dùng trong công nghiệp và dân dụng bằng các phương pháp hàn thủ công, bán tự động và tự động đạt yêu cầu kỹ thuật, theo quy trình hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ, tiết kiệm và an toàn.

 + Có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có đạo

đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe; có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

1.2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng

 - Chính trị, đạo đức:

 + Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác- Lênin, hiến

pháp, pháp luật và luật lao động. Nắm vững quyền và nghĩa vụ của nguời công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, truyền thống của

giai cấp công nhân Việt Nam, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và của người thợ Hàn nói riêng.

+Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, sáng tạo ứng dụng

kỹ thuật, công nghệ vào công việc, giải quyết các tình huống kỹ thuật phức tạp trong thực tế.

 + Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công

nghiệp nhằm tạo điều kiện sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 - Thể chất, quốc phòng:

      + Biết giữ gìn vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường, có thói quen rèn

luyện thân thể, đạt tiêu chuẩn sức khoẻ theo quy định nghề đào tạo.

     + Có những kiến thức, kĩ năng cơ bản cần thiết theo chương trình giáo

dục quốc phòng; Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

 

2. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU

2.1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

               - Thời gian đào tạo: 3 năm

               - Thời gian học tập: 131 tuần

               - Thời gian thực học tối thiểu: 3750 h

          - Thời gian ôn, kiểm tra hết môn và thi:210h;Trong đó thi tốt nghiệp:60h

2.2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

               - Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 h

               - Thời gian học các môn học, môđun đào tạo nghề: 3300 h

+ Thời gian học bắt buộc: 2600 h ;       Thời gian học tự chọn: 700 h

+ Thời gian học lý thuyết:   862 h ;      Thời gian học thực hành: 2438 h.