Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Hệ Cao Đẳng
Kỹ thuật sửa chữa,lắp ráp máy tính

Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

Mã nghề: 50480101       

Trình độ đào tạo:  Cao đẳng nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 45

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề,

 I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+  Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, điện tử máy tính, mạng máy tính;

+  Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thành phần trong hệ thống máy tính;

+  Đọc và hiểu các thông số kỹ thuật của các thành phần phần cứng máy tính;

+  Mô tả được việc lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì hệ thống máy tính, kể cả các thiết bị ngoại vi;

+  Mô tả được việc tháo lắp, cài đặt, sửa chữa, và bảo trì máy tính xách tay;

+  Phân tích được hoạch định, lựa chọn, thiết kế hệ thống mạng cho doanh nghiệp;

+  Phân tích, đánh giá và đ­ưa ra được giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong hệ thống tính và thiết bị ngoại vi;

+  Phân tích, đánh giá  được hiện trạng hệ thống máy tính, lập kế hoạch nâng cấp hệ thống máy tính và mạng máy tính;

+  Tự học để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Kỹ năng:

+  Lắp đặt hệ thống máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

+  Lắp ráp, cài đặt, cấu hình  hệ điều hành và các ứng dụng phần mềm;

+  Chẩn đoán, sửa chữa máy tính và các thành phần, thiết bị ngoại vi;

+  Chẩn đoán và xử lý các sự cố phần mềm máy tính;

+  Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm và phần cứng máy tính;

+  Xây dựng, quản trị và bảo dưỡng mạng LAN;

+  Khả năng tổ chức, quản lý và điều hành sản xuất của một phân xưởng, một tổ kỹ thuật, một cửa hàng lắp ráp, bảo trì, bảo dưỡng, quản lý mạng cục bộ;

+  Kèm cặp và hướng dẫn được các nhân viên ở trình độ nghề thấp hơn.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+  Có hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+  Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+  Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+  Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+  Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+  Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ học tập và công tác lâu dài;

+  Nắm được đường lối quốc phòng của Đảng và luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

-  Làm việc tại các doanh nghiệp có trang bị hệ thống máy tính, các thiết bị văn phòng; các toà nhà có trang bị hệ thống máy tính; các công ty chuyên kinh doanh  máy tính và các thiết bị công nghệ thông tin, hãng sản xuất, bảo trì máy tính, thiết bị, linh kiện máy tính;

-  Làm việc tại các trường học ở vị trí phòng thực hành, xưởng thực tập, dạy học cho các đối tượng có bậc nghề thấp hơn;

-  Có thể học tiếp tục ở bậc đại học;

-  Tự mở doanh nghiệp.

 

II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

-  Thời gian đào tạo: 3 năm

-  Thời gian học tập: 131 tuần

-  Thời gian thực học tối thiểu: 3755 giờ

-  Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ; (Trong đó thi tốt nghiệp: 90 giờ)

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

-  Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ

-  Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3305 giờ

+  Thời gian học bắt buộc: 2450 giờ; Thời gian học tự chọn: 855 gi

+  Thời gian học lý thuyết: 1194 giờ; Thời gian học thực hành: 2111 giờ