Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Hệ Trung cấp
Điện dân dụng


Tên nghề: Điện dân dụng

Mã nghề: 40520404

Trình độ dào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

 ( Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì phải học thêm phần văn hóa phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 30

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:    

* Kiến thức:

+ Biết được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc và phạm vi ứng dụng của các loại thiết bị điện dân dụng như: Máy biến áp hàn, máy bơm nước, máy xay sinh tố, máy phát điện 1 pha....

+ Đọc, hiểu được các bản vẽ thiết kế mạng điện dân dụng như: Bản vẽ mạng điện nhà ở dân dụng cấp 4, các công trình xây dựng đơn giản….

+ Biết phương pháp kiểm tra, sửa chữa hư hỏng trong các loại thiết bị điện dân dụng như: Máy biến áp hàn, máy bơm nước, máy xay sinh tố, máy phát điện 1 pha....

* Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ, các thiết bị đo điện như VOM, Ampe kìm.. để đo kiểm tra các thông số, tình trạng của hệ thống điện 

+ Thi công, lắp đặt được mạng điện cho các công trình nhà ở dân dụng cấp 4, các công trình xây dựng đơn giản....

+ Bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị điện dân dụng như: Máy biến áp hàn, máy bơm nước, máy xay sinh tố, máy phát điện 1 pha....đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn

* Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của nhà nước;

+ Có hiểu biết về đường lối chủ trương của Đảng về định hướng phát triển kinh tế - xã hội

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa;

+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các công ty lắp đặt điện dân dụng, cơ sở sửa chữa thiết bị điện gia dụng;

+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

+ Hiểu biết những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng và sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

* Cơ hội việc làm: Sau khi tốt nghiệp học sinh có khả năng:

- Làm nhân viên bảo trì, sửa chữa điện trong các xí nghiệp, nhà máy khách sạn, các khu rersot, nghỉ dưỡng....

- Làm việc trong các công ty xây lắp điện dân dụng; công trình điện; khách sạn hay cơ quan, trường học....

- Tự mở cửa hàng kinh doanh, sửa chữa các trang thiết bị điện dân dụng

- Làm việc trong các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây hạ thế 0,4KV

- Đăng ký học liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học theo chuyên ngành.