Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Hệ Trung cấp
Kỹ thuật sửa chữa,lắp ráp máy tính (Cấp độ quốc gia)

Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy vi tính

Mã nghề: 40480101

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá Trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 25

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:    

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Biết được công dụng, ký hiệu, hình dáng, phạm vi ứng dụng các linh kiện điện tử trong máy vi tính như: điện trở, tụ điện, Diode, BJT, MosFet và các loại IC.

+ Biết được công dụng, phân loại, phạm vi ứng dụng, thông số của các thành phần trong máy vi tính, thiết bị kết nối mạng máy tính như: bo mạch chủ, RAM, CPU, Ổ đĩa, nguồn, màn hình, Router, Switch, máy in.

- Kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ đo, máy hàn điện tử

+ Lắp ráp, kết nối, cài đặt hoàn chỉnh bộ máy vi tính, mạng nội bộ máy vi tính.

+ Cài đặt và xử lý các lỗi thuộc phần mềm hệ thống Window, phần mềm ứng dụng Microsoft Office...của máy tính bàn, máy tính Laptop, mạng LAN.

+ Sửa chữa được các hư hỏng cơ bản về phần cứng, màn hình, nguồn, phần mềm, máy tính bàn, mạng LAN máy vi tính, máy tính Laptop, máy in.

- Thái độ:

+ Có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

+ Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu  công việc.

2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Biết được quyền và nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp, để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Thường xuyên rèn luyện thân thể để có sức khoẻ học tập và công tác lâu dài;

+ Nắm được đường lối quốc phòng của Đảng và luyện tập quân sự sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

3. Cơ hội việc làm:

- Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống máy vi tính, mạng nội bộ tại văn phòng các cơ quan, xí nghiệp, trường học.

- Tự mở các cơ sở sửa chữa và kinh doanh thiết bị tin học.