Tin mới :
Nhân cách của người thầy là sức mạnh có ảnh hưởng to lớn đối với học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kỳ câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ một hệ thống khen thưởng hay trách phạt nào khác - Usinxki
Hỗ trợ trực tuyến
HOTLINE
(0236)3.951.059
Liên kết website
Hệ Trung cấp
Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

Tên nghề: Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến

          Mã nghề: 40510358

          Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

          Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;

(Tốt nghiệp Trung học cơ sở thì học thêm phần văn hoá phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo);

          Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 28

          Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề,

I.  MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiến thức:

+ Hiểu được các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước và của ngành liên quan đến lĩnh vực Điện tử viễn thông (Kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến)

+ Hiểu được công dụng, cấu tạo, nguyên lý làm việc, các thông số kỹ thuật của các linh kiện điện, điện tử, dụng cụ, vật liệu phục vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng hệ thống điện tử viễn thông và thông tin quang;

+ Hiểu được nguyên lý hoạt động các mạch điện tử, quy trình khai thác và bảo dưỡng các thiết bị điện tử trong ngành điện tử viễn thông;

+ Hiểu được các kiến thức về an toàn, bảo hộ lao động và môi trường trong quá trình làm việc;

+ Ứng dụng các kiến thức cơ bản của tin học phục vụ các hoạt động của nghề;

- Kỹ năng:

+ Thi công, lắp đặt, khai thác, sửa chữa truyền hình vệ tinh, truyền hình mặt đất, truyền hình cáp gồm: đầu thu hình VTC, anten parapol...

+ Thi công lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng mạng tổng đài nội bộ, gồm: các loại tổng đài dung lượng nhỏ, các loại điện thoại bàn, triển khai kết nối tuyến đường dây thông tin.

+ Lắp đặt, khai thác hệ thống mạng vi tính nội bộ, biết cách tìm kiếm thông tin trên mạng Internet.

- Thái độ: Rèn luyện tính kỷ luật, thái độ làm việc nghiêm túc và đảm bảo an toàn trong thực hành lắp đặt, bảo dưỡng anten

2. Chính trị đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức:

+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lê nin; tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp và Pháp luật của Nhà nước;

+ Hiểu được quyền và nghĩa vụ của một công dân nước CHXHCN Việt Nam;

+ Có hiểu biết về truyền thống yêu nước của dân tộc của giai cấp công nhân Việt Nam, vai trò lãnh đạo, đường lối và chính sách của Đảng và Nhà nước;

+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có ý thức học tập, rèn luyện nâng cao trình độ nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của công việc;

+ Yêu nghề, có ý thức tổ chức kỹ luật, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp.

- Thể chất, quốc phòng:

+ Thường xuyên rèn luyện để có đủ sức khoẻ học tập và làm việc;

+ Hiểu biết về phương pháp rèn luyện thể chất, hiểu biết những nhiệm vụ cơ bản trong chương trình Giáo dục quốc phòng - An ninh;

+ Rèn luyện tinh thần cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ  Tổ quốc.

 3. Cơ hội việc làm: Tốt nghiệp trung cấp nghề kỹ thuật truyền dẫn quang và vô tuyến, học sinh làm việc tại:

+ Các cơ sở sản xuất thiết bị; linh kiện điện tử

+ Các đơn vị thi công hệ thống thông tin viễn thông;

+ Các cơ sở kinh doanh thiết bị và khai thác các dịch vụ viễn thông;