Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 5

Địa chỉ: 85 Ngũ Hành Sơn – TP. Đà Nẵng ;

Điện thoại: (0236) 3.951.000 – (0236) 2.485.000

Fax: (0236) 3.951.099 ; Email: caodangnghe5qk5@gmail.com

Website: http://caodangyduocdanang.edu.vn/