7 NÚI CAO BỞI CÓ ĐẤT BỒI NÚI CHÊ ĐẤT THẤP mới nhất

Chào mừng bạn đến với caodangnghe5qk5.edu.vn trong bài viết về Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Bạn đang xem: Núi cao bởi có đất bồi núi chê đất thấp

Bạn đang xem: Núi cao bởi có đất bồi núi chê đất thấp

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Theo tác giả, con người phải biết yêu thứ gì ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Vì sao lại nói : Một ngôi sao chẳng sáng đêm ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Vì sao lại nói : một người chỉ là đốm lửa tàn ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Con hãy nối hai cột để tạo thành những ý giải thích đúng :

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Trong bài thơ, núi cao là do đâu ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Xem thêm: Nghị Luận Về Sự Tha Thứ – Nghị Luận Về: Sự Tha Thứ

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Xem thêm:: Dịch Vụ In Tem Nhãn Lấy Ngay Trong Ngày Tại TP HCM

Biển rộng lớn mênh mông là nhờ đâu ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ đồng chí ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ bồi ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Xem thêm:: Đồng hồ thông minh, Smartwatch Chính hãng Giá rẻ , Trả Góp 0%

Nội dung ý nghĩa bài thơ nói về điều gì ?

Xem thêm:: Bạn Biết Đắk Lắk Có Bao Nhiêu Huyện, Xã, Thành Phố Không?

Đọc thơ

Tiếng ru

Con ong làm mật, yêu hoaCon cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trờiCon người muốn sống, con ơiPhải yêu đồng chí, yêu người anh em.Một ngôi sao chẳng sáng đêmMột thân lúa chín, chẳng nên mùa vàngMột người – đâu phải nhân gianSống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi !Núi cao bởi có đất bồiNúi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ?Muôn dòng sông đổ biển sâuBiển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn ?

Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

Bồi: thêm vào, đắp thêm.

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa nhà Intracom – Trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xem thêm: Cháu Không Thích Câu ‘ Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận Là Gì ? Nghĩa Tử Là Nghĩa Tận Là Gì

Dựa vào những câu thơ trong bài thơ “Tiếng ru” của Tố Hữu, em hãy chọn ý kiến nhằm khằng định vai trò quan trọng của đất với núi và của sông đối với biển đồng thời phê phán thái độ của núi và biển. Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu ? Muôn dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn ?

A. Đất có vai trò quan trọng đối với núi. Núi cao được là do có đất bồi đắp mà nên. Không có đất làm sao có núi. Núi chê đất thấp là coi thường đất, không nghĩ đến những gì đã làm nên núi và làm cho núi cao lên. Còn sông lại có vai trò quan trọng đối với biển. Chính những dòng sông nhỏ khắp nơi đã đưa nước về biển cả, làm nên biển sâu. Biển chê sông nhỏ cũng là coi thường sông và không biết ơn những dòng sông đã làm nên mình.

B. Đất có vai trò quan trọng đối với núi. Núi cao được là do có đất bồi đắp mà nên. Không có đất làm sao có núi. Núi chê đất thấp là coi thường đất, không nghĩ đến những gì đã làm nên núi và làm cho núi cao lên.

C. Sông có vai trò quan trọng đối với biển. Chính những dòng sông nhỏ khắp nơi đã đưa nước về biển cả, làm nên biển sâu. Biển chê sông nhỏ là coi thường sông và không biết ơn những dòng sông đã làm nên mình.

D. Đất có vai trò quan trọng đối với núi nên núi phải biết ơn đất. Sông có vai trò quan trọng đối với biển nên biển phải biết ơn sông.

Đáp án và lời giải

Đáp án:A

Bạn có muốn?

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông cạnh bằng 3, đường chéo của mặt bên

Rate this post

KevinNguyen

Kevin Nguyễn - Người quản trị nội dung web là một chuyên gia sáng tạo và chuyên nghiệp trong việc quản lý, phát triển và duy trì nội dung website. Với khả năng phân tích và đánh giá thông tin chính xác, anh/chị đảm bảo cung cấp thông tin hữu ích và đáng tin cậy cho cộng đồng.