Thành tích nổi bật Caodangnghe5qk5.edu.vn

Thành tích nổi bật

     Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Nhà trường được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3; được Chính phủ lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-TTg;  được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Quốc Phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, UBND Thành phố Đà Nẵng:

     – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, số 5125/GD-ĐT ngày 13 tháng 11 năm 1996. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1995-1996.

     – Bằng khen của Đảng bộ Quân khu 5 , số 370/QNTV. Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 1993-1995.

     – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, số 3550/GD-ĐT ngày 06 tháng 01 năm 1997. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1996-1997.

     – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo, số 3959/GD-ĐT ngày 28 tháng 10 năm 1998. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1997-1998.

     – Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội, số 145/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 02 năm 2001. Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Dạy nghề năm 2001.

     – Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, số 17/QĐ-KT ngày 02 tháng 12 năm 2004. Đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “ Quản lý khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” năm 2003-2004.

     – Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng tặng: Bằng khen Trường Trung cấp nghề số 5 đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề năm học 2009-2010, 2010-2011.

     – Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, số 9010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2007. Đã hoàn thành xuất sắc công tác dạy nghề năm 2006-2007.

     – Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng, số 8537/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009. Đã hoàn thành xuất sắc công tác dạy nghề năm 2008-2009.

     – Bằng khen của Tư lệnh Quân khu 5 số 126/BTL ngày 24 tháng 11 năm 2009 tặng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009.

     – Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, số 05/QĐ-KT ngày 05 tháng 12 năm 2002. Đã đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2002.

     – Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, số 14/QĐ-KT ngày 15 tháng 12 năm 2003. Đã đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2003.

     – Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, số 16/QĐ-QK ngày 01 tháng 12 năm 2004. Đã đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2004.

     – Bằng khen của Đảng bộ Quân khu 5, số QN 07-QĐ/TVĐV. Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2001-2003.

     – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc công tác dạy nghề năm 2012-2013.

     – Chính Ủy Quân Khu 5  tặng : Bằng khen Trường Cao Đẳng Nghề Số 5 đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “ LLVT quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2014.

     – Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu năm 2014 vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 4 năm triển khai thực hiện Quyết định số 121/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

     – Bộ tổng tham mưu tặng bằng khen : Trường Cao Đẳng Nghề Số 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo công tác tổ chức hội thi GV giỏi các trường Trung Cấp Nghề, Cao Đẳng nghề lần thứ 2 năm 2012.

     – Bộ Quốc phòng tặng danh hiệu đơn vị vững mạnh toàn diện năm 2013.

     – Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng năm 2014.

     – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác dạy nghề năm 2014.

     – Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng Huân chương lao động hạng ba.

     * Nhà trường được lựa chọn đầu tư thành trường nghề chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ.